Som Én Norgine bygger vi en sunnere verden

Vi ansetter over 1400 mennesker og har en direkte tilstedeværelse i 16 europeiske land, samt Australia og New Zealand. Dynamisme, fleksibilitet og teamarbeid er kjernen av det vi gjør. Det er det som gjør oss annerledes.

Vi tilbyr ansatte fleksibilitet til å prøve nye utfordringer og gir dem muligheten til å heve ferdighetene sine gjennom målrettede utviklingsprogrammer.

Vår Én Norgine-tilnærming gjør oss i stand til å promotere våre ansatte internt samtidig som vi rekrutterer eksterne talenter. Dette betyr at vi har den rette faglige kompetansen som kreves innen et farmasøytisk og medisinsk utstyrsmiljø.

Vi er stolte av å verdsette våre ansatte på alle nivåer. Alle har veldefinerte roller og verktøy for å lykkes og bidra til bedriftens suksess.

Hos Norgine blir vi inspirert av pasienter til å gjøre livene deres bedre, og medarbeiderne våre er nøkkelen til denne visjonen. For å sikre at vi tiltrekker og beholder de beste talentene, jobber vi sammen for å gjøre det mulig for alle å oppfylle sitt potensial og nyte arbeidet sitt.

 

Vår kultur

 

Inspirert av pasientene våre, utnytter vi vår entreprenørånd og jobber sammen som Én Norgine for å hjelpe mennesker til å leve bedre og sunnere liv.

Våre ansatte forventes å dele våre verdier for å nå vår visjon om å levere innovative produkter til fordel for pasienter og alle andre interessenter.

Like muligheter

 

Vi støtter og leder etter prinsippet om likestilling. Alle ansettelsesrelaterte saker, inkludert rekruttering, forfremmelse, opplæring, kompensasjon og fordeler, gjøres rettferdig basert på kvalifikasjoner, prestasjoner, evner og andre objektive kriterier.

Vi tolererer ikke diskriminering eller trakassering basert på rase, religion, tro, nasjonal opprinnelse, kjønn, sivilstatus, funksjonshemming, alder eller annen relevant kategori. Vi bruker mangfoldet i arbeidsstyrken vår, som er en av våre mange styrker. Vår fortsatte suksess avhenger av å utvikle og promotere talentene til Norgine personell og belønne alle individer rettferdig. Dette er sentralt i vår Én Norgine-etos.