Vårt ansvar

Hos Norgine er vi dedikert til å utvikle, produsere og markedsføre innovative produkter som gir verdi og forbedrer pasientenes liv. Dette er kjernen i vårt ansvar overfor pasienter, helsevesen og samfunnet.

Vi er forpliktet til profesjonell praksis og omfavner etisk oppførsel og åpenhet i alle våre aktiviteter. Dette betyr i praksis å strebe etter å oppnå overlegen ytelse på alle områder av virksomheten vår og i våre relasjoner med ansatte, pasienter, helsepersonell, sykehus, betalere, myndigheter, forretningspartnere, konkurrenter og alle de vi samhandler med på daglig basis.

Som Én Norgine deler vi ansvaret for å opprettholde Norgines forretningskodeks som gjenspeiler de grunnleggende prinsippene om respekt, rettferdighet og integritet som vi har legemliggjort det siste århundret.