Samarbeidsmuligheter

Vi ser etter egnede partnere for å kommersialisere produktene våre i territorier der vi ikke har en direkte tilstedeværelse – Asia-Stillehavsområdet, Amerika og ROW.