Oppdragserklæring

I Norgine er vi opptatt av å opptre med full integritet i alt vi gjør. Våre etiske og compliance-verdier veileder oss i å ta de riktige beslutningene for å sikre at vi innfrir forventningene til våre pasienter, tilsynsmyndigheter og investeringspartnere. Alle som er involvert i virksomheten vår – både ansatte og eksterne partnere – forventes å forstå og etterleve Norgines konsernverdier og våre compliance-standarder i arbeidet med å levere nyskapende produkter til pasientene. Vårt compliance-program er utviklet i samsvar med alle relevante og hensiktsmessige internasjonale standarder, og disse prinsippene underbygger vår forpliktelse til å drive virksomheten etter de høyeste standarder i alle funksjoner.

Hvis du ønsker å lære mer om spesifikke compliance-områder, kan du klikke på språket nedenfor der vi beskriver de grunnleggende elementene som ligger til grunn for vårt Corporate Compliance Program. De bekrefter vår forpliktelse til å drive Norgines virksomhet i henhold til de høyeste standarder for etisk atferd. Disse standardene er ikke statiske, og Norgine overvåker kontinuerlig interne og eksterne krav for å sikre at vi til enhver tid gjør det rette.