Styresett

Norgines forretningskodeks er vedtatt av alle juridiske enheter i Norgine-konsernet og er tilgjengelig på syv språk.

Norgines forretningskodeks etablerer rammene for å nå Norgines visjon om å levere innovative medisiner til beste for pasienter, ansatte og andre interessenter. Når vi bestreber oss på å nå vår visjon, må vi gjøre det gjennom å konsekvent anvende høye standarder for etisk oppførsel.

Fra start av ble Norgines forretningskodeks etablert basert på en bred konsultasjonsprosess på tvers av Norgine-konsernet og en omfattende vurdering av alle virksomhetene til selskapet.

Inspirert av pasientene våre, utnytter vi vår entreprenørånd og jobber sammen som Én Norgine for å hjelpe mennesker til å leve bedre og sunnere liv. Norgines forretningskodeks vil fortsette å utvikle seg, men den vil alltid inneholde beste praksis i bransjen og de særegne egenskapene til Norgines ansatte og partnere.

Peter Stein,
Executive Chairman