Vi er alle motiverte til å jobbe sammen som Én Norgine for å gjøre en forskjell i menneskers liv

Hos Norgine fremmer vi et miljø der våre ansatte oppmuntres til å utfordre status quo og ta modige beslutninger.

Vi er stolte av å verdsette våre ansatte på alle nivåer ved å sikre at alle har en veldefinert rolle og verktøyene for å nå sine mål som bidrar til selskapets suksess. Vi fremmer et miljø basert på tillit, selvtillit og prestasjoner.