Careers – Equal Opportunity

Like muligheter

 

Vi støtter og leder etter prinsippet om likestilling. Alle ansettelsesrelaterte saker, inkludert rekruttering, forfremmelse, opplæring, kompensasjon og fordeler, gjøres rettferdig basert på kvalifikasjoner, prestasjoner, evner og andre objektive kriterier.

Vi tolererer ikke diskriminering eller trakassering basert på rase, religion, tro, nasjonal opprinnelse, kjønn, sivilstatus, funksjonshemming, alder eller annen relevant kategori. Vi bruker mangfoldet i arbeidsstyrken vår, som er en av våre mange styrker. Vår fortsatte suksess avhenger av å utvikle og promotere talentene til Norgine personell og belønne alle individer rettferdig. Dette er sentralt i vår Én Norgine-etos.