Personvernpolicy

Norgine respekterer personvernet ditt (“du”, “ditt”) som bruker av nettstedet vårt www.norgine.com (“Nettstedet”).
Disse retningslinjene for personvern (sammen med brukervilkårene våre) forklarer hvordan Norgine og dets selskapsgrupper (“Norgine” “Vi”, “oss”, og “vår”) samler inn, bruker, deler og behandler personopplysninger vi henter inn om deg, eller som du oppgir til oss. Vennligst se gjennom disse retningslinjene, og ta kontakt med oss ved spørsmål.

Disse retningslinjene for personvern gir informasjon om:

Hva slags informasjon vi samler inn
Hvem vi samler inn personopplysninger fra;
Bruk av dine personopplysninger
Deling, lagring og beskyttelse av dine personopplysninger
Dine rettigheter;
Nettsteder vi ikke eier eller kontrollerer
Informasjonskapsler
Google analytics;
Plugin-moduler for sosiale medier;
Hvordan du tar kontakt med oss

 

 

Hva slags informasjon vi samler inn

Vi samler inn og behandler opplysninger når du bruker nettstedet vårt, som for eksempel:

 • navnet ditt og kontaktinformasjonen du oppgir;
 • e-poster eller annen korrespondanse du sender oss;
 • informasjon du har oppgitt da du registrerte deg for å bruke nettstedet vårt, abonnere på tjenesten vår, publisere materiale eller andre tjenester;
 • informasjon du oppgir hvis du rapporterer et problem med nettstedet vårt;
 • svar på undersøkelser vi bruker til forskningsformål og som du velger å delta i (selv om du ikke behøver å svare på slike forespørsler);
 • teknisk informasjon gjennom besøkene dine på nettstedet (inkludert aktivitetsdata, geografisk plassering, nettlesertype og -versjon, operativsystem, henvisende kilde, besøkslengde, URL-er som ble klikket på og navigeringsbaner på nettsiden);
 • sporing fra sosiale medier som tillater plattformer som Facebook og Twitter å samhandle med dette nettstedet og gi tilbakemelding om handlingene dine; og
 • informasjon om enheten, inkludert maskinvaremodell, operativsystem og -versjon og informasjon om mobilt nettverk.

Vi samler også inn personopplysninger når du rapporterer inn en mulig bivirkning eller uønsket hendelse i forbindelse med bruk av ett av våre produkter. Disse kan inkludere kjønn, fødselsdato og informasjon om helsen din.

Tjenestene og informasjonen som er tilgjengelig på nettstedet vårt, er ment for personer fra 18 år og oppover. En person som ber om informasjon om en medisin som er indikert for bruk hos barn, må være minst 18 år. Vi vil ikke bevisst samle inn, bruke eller oppgi opplysninger fra en person under 18 år.

 

Hvem vi samler inn personopplysninger fra

Vi samler inn personopplysninger fra diverse registrerte personer, avhengig av forholdet ditt til Norgine. Kategoriene av registrerte er:

 • Nettstedsbrukere;
 • Jobbsøkere;
 • Helsepersonell;
 • Opinionsdannere (“Key Opinion Leaders” – KOL);
 • pasienter; og
 • forretningspartnere.

Avhengig av kategorien av registrerte og hva slags behandling som finner sted, samler og behandler vi data som:

hvis de registrerte er helsepersonell eller KOL:

 • bankkontoinformasjon for betalinger i forbindelse med tjenester eller sponsing;
 • informasjon, anmeldelser, tilbakemeldinger og kommentarer knyttet til Norgines produkter og tjenester som en del av vår kundeforholdsstyring;
 • svar på undersøkelser vi bruker til forskningsformål som du velger å delta i (selv om du ikke må svare på slike forespørsler);

hvis de registrerte er pasienter:
Vær oppmerksom på at disse kategoriene kan variere avhengig av den registrertes status. Klikk her for å få mer informasjon om helsepersonell og KOL-er i Norgine.

 • Når spesielle kategorier av personopplysninger behandles basert på samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt uten at dette påvirker lovligheten av behandlingen før samtykket ble trukket tilbake.
 • Tjenestene og informasjonen som er tilgjengelig på nettstedet vårt, er ment for personer fra 18 år og oppover. En person som ber om informasjon om en medisin som er indisert for bruk hos barn, må være minst 18 år.
 • Til berettigede forretningsformål: Vi bruker dine personopplysninger for å gjøre kommunikasjonen vår mer relevant og tilpasset for deg og for at du skal oppleve våre tjenester som mer effektive og nyttige, så fremt dette ikke kommer i konflikt med dine interesser eller grunnleggende rettigheter og frihet;

For å få nærmere informasjon om Norgines helsepersonell og KOL-er kan du klikke her.

 

Bruk av dine personopplysninger

I henhold til personvernlover kan vi samle inn og bruke dine personopplysninger i følgende situasjoner:

 • Til legitime forretningsformål: Vi bruker dine personopplysninger for å gjøre kommunikasjonen vår mer relevant og tilpasset deg, og for å gjøre opplevelsen din av våre tjenester mer effektiv og nyttig.
 • Til å inngå en kontrakt hvor du er en av partene: Det kan hende vi behøver å behandle personopplysningene dine for å gi et produkt eller yte en tjeneste du forespør.
 • Til å følge våre lovfestede forpliktelser og andre informasjonskrav: Vi følger lover, forskrifter og veiledninger, i tillegg til de andre forespørslene eller kravene om data som forklart i disse retningslinjene, noe som er kjernen i måten vi driver forretninger på.
 • Du har gitt din tillatelse: Det kan hende vi behøver å få din tillatelse til å la oss bruke dine personopplysninger for formålene beskrevet nedenfor.

Vi bruker informasjon vi har om deg, av følgende grunner:

 • for å gi deg informasjon, produkter eller tjenester, der du har godtatt å bli kontaktet med dette formålet og der vi har tillatelse ved lov til å gjøre det, inkludert pressemeldinger, jobbannonser, økonomiske resultater og markedsføring;
 • for å svare på rapporter om mulige bivirkninger assosiert med ett av produktene våre og for å overvåke produkttryggheten vår;
 • for å følge gjeldende lover, forskrifter, veiledninger og krav eller forespørsler fra tilsynsmyndigheter, regjeringer, domstoler og rettslige myndigheter;
 • gjennomføre tilsyn, analyse og forskning for å hjelpe oss å forbedre de digitale plattformene våre, innhold og tjenester;
 • for å sikre at innhold fra nettstedet vårt blir presentert på den mest effektive og nyttige måten for deg og enheten, inkludert overvåkning og analyse av bruk og aktiviteter i forbindelse med de digitale plattformene våre for å forbedre utformingen og innholdet på plattformene våre;
 • for å la deg delta i interaktive funksjoner på nettstedet vårt, når du velger å gjøre det; og
 • for å varsle deg om endringer på nettstedet vårt og materialet på nettstedet vårt.

 

Deling, lagring og beskyttelse av dine personopplysninger

Vi vil oppebvare personopplysningene dine i perioden som loven tillater det og der vi trenger å gjøre det i forbindelse med en rettslig handling eller etterforskning. Hvis ikke oppbevarer vi personopplysningene dine så lenge det kreves for å gi deg tilgang til tjeneste du har forespurt, eller så lenge som nødvendig for å la oss svare deg på spørsmålet ditt eller forespørselen din.

Vi kan dele personopplysningene dine med:

 • medlemmer av Norgines selskapsgrupper;
 • våre agenter, kontraktører og leverandører, inkludert de som forsyner oss med teknologiske tjenester som dataanalyse, vertstjeneste og teknisk støtte;
 • våre profesjonelle rådgivere og revisorer;
 • våre forretningspartnere, f.eks. lisensieringspartnere og distributører;
 • regulatorer, myndigheter og justismyndigheter som kreves i samsvar med gjeldende forskrift.

Vi overfører dataene dine til tjenesteleverandører som støtter oss i vår virksomhet og de tilhørende prosessene innenfor rammen av en databehandlingsavtale som forplikter våre tjenesteleverandører til å overholde våre strenge instruksjoner og kontraktsforpliktelser.

Personopplysningene dine som vi samler inn, kan bli behandlet av Norgine, dets tilhørende selskaper og tredjeparter vi stoler på. I enkelte tilfeller kan vi overføre personopplysningene dine til andre land utenfor EU. Det han hende personvernlover i landene som personopplysningene dine overføres til, ikke tilsvarer eller er like beskyttende, som lovene i EU. I hvert tilfelle vil vi sette i verk passende tiltak for å sikre at personopplysningene dine forblir beskyttet og trygge når de overføres utenfor EU, i henhold til gjeldende personvernlover. Ved å sende inn personopplysningene dine, samtykker du til denne overføringen, lagringen eller behandlingen.

Når vi har mottatt opplysningene dine, vil vi ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at personopplysningene dine behandles i henhold til kravene fra gjeldende lover og i henhold til disse retningslinjene for personvern.

Vi bruker flere sikkerhetstiltak og -teknologier for å hjelpe med å beskytte personopplysningene dine fra uautorisert tilgang, bruk, offentliggjøring, endring eller ødeleggelse i tråd med gjeldende personvernlover.

Vi har satt i verk tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å sikre dataene dine. Vi bruker krypteringsteknologier på nettstedet vårt. Du kan gjenkjenne at du surfer på en sikker nettside ved å se på låsesymbolet i adresselinjen i nettleseren din og adresselinjen som starter med https://.

Dessverre er det mulig at overføringen av informasjon via Internett eller mobiltelefonnettverk ikke er helt sikker. Selv om vi gjør vårt beste for å beskytte personopplysningene dine, kan vi ikke garantere sikkerheten til data overført til nettstedet vårt; all overføring foregår på egen risiko.

 

Dine rettigheter

Under personvernlovene har du et antall rettigheter når det gjelder personopplysningene dine. Du kan:

 • spørre oss om tilgang til personopplysningene vi har om deg;
 • be om rettelse og/eller sletting av personopplysningene dine;
 • be om utfylling av ufullstending informasjon;
 • be om restriksjon i behandlingen av personopplysningene dine;
 • forespørsel om at vi overfører dataene dine til et annet selskap eller tilbake til deg i .csv- eller .pdf -format;
 • be om å motta personopplysningene dine i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format eller be om overføring av dataene til en annen tredjepart;
 • trekke tilbake samtykket ditt til behandlingen av personopplysningene dine;
 • klage til din lokale tilsynsmyndighet hvis du mener av behandlingen av dataene dine krenker personvernloven.

Vi vil respektere dine forespørsler i henhold til våre lovfestede plikter. Du kan utøve disse rettighetene når som helst ved å kontakte oss.

 

Nettsteder vi ikke eier eller kontrollerer

Fra tid til annen kan det hende vi oppgir lenker til nettstedet eller mobilapplikasjoner som ikke eies eller kontrolleres av oss. Disse retningslinjene for personvern gjelder ikke disse nettstedene. Hvis du velger å bruke disse nettstedene eller mobilapplikasjonene, vennligst sjekk retningslinjene for personvern som er publisert på hvert nettsted eller mobilapplikasjon du får tilgang til, for å forstå personvernpraksisen deres. Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som inntreffer fra din bruk av disse..

 

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. Informasjonskapsler er små biter av data som lagres og leses på enheten din.

Informasjonskapsler kan inneholde data som gjør det mulig å kjenne igjen enheten som brukes. Men i enkelte tilfeller kan informasjonskapsler kun inneholde informasjon om enkelte innstillinger som ikke er dine personopplysninger. Du kan velge å akseptere eller avslå bruk av informasjonskapsler.

Hvis du velger å avslå bruk av informasjonskapsler, kan det hende enkelte funksjoner på nettstedet vårt ikke fungerer som de skal, slik at opplevelsen din kan bli negativt påvirket. For detaljert informasjon om informasjonskapslene vi bruker og formålet med dem, kan du se våre retningslinjer for informasjonskapsler.

 

Google analytics

Dersom du har gitt ditt samtykke, bruker vi Google Analytics til å opprette pseudonyme brukerprofiler for å forbedre og utforme vårt nettsted ved behov. Google Analytics bruker informasjonskapsler, slik at vi kan gjenkjenne og telle tilbakevendende besøkende. Denne databehandlingen utføres for å finne ut hvor ofte forskjellige brukere er innom nettstedet vårt.

Den informasjonen som informasjonskapslene generer om hvordan du bruker nettstedet, overføres til Google og lagres på Google-serverne i USA. Vi har aktivert IP-anonymisering på dette nettstedet, din IP-adresse vil bli trunkert i EU-medlemslandene. Bare i unntakstilfeller blir hele IP-adressen overført til en Google -server i USA og trunkert der (et tilstrekkelig nivå av personvern er sikret fordi Google er med i Privacy Shield-avtalen). Vi har også inngått en kontrakt om databehandlingsoppgaver med Google Inc. (USA). Følgelig vil Google utelukkende bruke innsamlede data for å evaluere bruken av nettstedet og for å lage rapporter om nettstedaktiviteter.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen. Bruk ett av følgende alternativer:

 • du kan reservere deg mot bruken av informasjonskapsler ved å velge innstillinger for dette i nettleseren din, men vær oppmerksom på at hvis du gjør det, kan det hende at enkelte elementer på nettstedet vårt ikke fungerer som de skal, slik at du får en dårligere brukeropplevelse;
 • du kan også hindre Google i å samle inn dataene som genereres av informasjonskapselen og som er knyttet til din bruk av nettstedet, og i å behandle disse dataene ved å laste ned og installere nettleser-plugin-modulen som er tilgjengelig under følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no eller http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (generell informasjon om Google Analytics og personvern). Vær oppmerksom på at koden “gat._anonymizeIp ();” er lagt til i Google Analytics for å sikre anonym innsamling av IP-adresser (såkalt IP-maskering).
Du kan også hindre Google Analytics i å registrere opplysninger ved å klikke på følgende lenke. Det er lagt inn en informasjonskapsel (“opt-out cookie”) som kan brukes til å stanse fremtidig innsamling av opplysningene dine når du besøker nettstedet: Deaktiver Google Analytics.

 

Plugin-moduler for sosiale medier;

Av personvernshensyn integrerer vi ikke plugin-moduler for sosiale medier direkte på nettstedet vårt. Derfor overføres det ingen data til sosiale medietjenester som YouTube, Twitter og LinkedIn når du går inn på nettsidene våre. Dermed kan ikke tredjeparter foreta profilering.
Du har imidlertid fortsatt mulighet til å dele utvalgte sider ved å klikke på knappene for YouTube, Twitter og LinkedIn, og du kan se hvor ofte en side er blitt delt tidligere når du ser innlegget. Vi bruker den såkalte Shariff-løsningen som er utviklet av det tyske c’t Magazine, for å tilby et personvernalternativ til de klassiske plugin-modulene for sosiale medier.
Hva ligger bak? Shariff-løsningen betyr at det i første omgang er vår webserver som leverer alle dataene og funksjonene som kreves for å vise YouTube, Twitter og LinkedIn. Først når du bestemmer deg for å dele et innlegg med den aktuelle knappen og klikker på den, skjer det en dataoverføring til operatøren av det respektive sosiale mediet.

 

Ta kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene for personvern, vennligst ta kontakt med norge@norgine.com.

Norgine Norge AS, Postboks 1935 Vika, 0125 Oslo, Norge er datakontrolløren av alle personopplysninger vi samler inn fra deg, eller som du oppgir til oss.

For de andre Norgine-nettstedene lenket til dette nettstedet, vil datakontrolløren være identifisert i de relevante retningslinjene for personvern.

Du kan kontakte vårt personvernombud hos:

FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Tel.: 0421 696632-0
Fax: 0421 696632-11
E-Mail: office@first-privacy.com
Web: https://www.first-privacy.com/en.html

© Norgine 2017
Alle produktnavn nevnt på dette nettstedet er varemerker eid av eller lisensiert av Norgines selskapsgrupper, med mindre noe annet er presisert.