Juridiske enheter

Registreringsnummer for Norgine juridiske personer.

 • Norgine Europe B.V.
  Registreringsland : Nederland
  Firmanummer : 30138817
 • Norgine B.V.
  Registreringsland : Nederland
  Firmanummer : 30127007
 • Norgine Pty Limited
  Registreringsland : Australia
  Firmanummer : ACN 005 022 882
 • Norgine Pharma GmbH
  Registreringsland : Østerrike
  Firmanummer : FN180442 G
 • Norgine NV
  Registreringsland : Belgia
  Firmanummer : BE0403077461
 • Norgine Danmark A/S
  Registreringsland : Danmark
  Firmanummer : 29 31 00 25
 • Norgine Pharma
  Registreringsland : Frankrike
  Firmanummer : 825 034 259
 • Norgine SAS
  Registreringsland : Frankrike
  Firmanummer : 552 019 689
 • Marpha GmbH
  Registreringsland : Tyskland
  Firmanummer : HRB 9531
 • Norgine GmbH
  Registreringsland : Tyskland
  Firmanummer : HRB 9522
 • Norgine Italia SRL
  Registreringsland : Italia
  Firmanummer : REA No MI-1437987
 • Norgine Healthcare B.V.
  Registreringsland : Nederland
  Firmanummer : 80654193
 • Norgine Netherlands B.V.
  Registreringsland : Nederland
  Firmanummer : 80654193
 • Norgine Pharma B.V.
  Registreringsland : Nederland
  Firmanummer : 73047333
 • SpePharm Europe B.V.
  Registreringsland : Nederland
  Firmanummer : 56218168
 • SpePharm IP B.V.
  Registreringsland : Nederland
  Firmanummer : 34307970
 • Norgine Norge AS
  Registreringsland : Norge
  Firmanummer : 990 048 037
 • Norgine Portugal Farmacêutica Unipessoal, Ldª.
  Registreringsland : Portugal
  Firmanummer : 508676746
 • Norgine de Espana S.L.U
  Registreringsland : Spania
  Firmanummer : N0012239J
 • Norgine Sverige AB
  Registreringsland : Sverige
  Firmanummer : 556695-8517
 • Norgine AG
  Registreringsland : Sveits
  Firmanummer : CH-217.3.007.593-8
 • SpePharm AG
  Registreringsland : Sveits
  Firmanummer : CH-100.3.795.478-5
 • Velinor AG
  Registreringsland : Sveits
  Firmanummer : CHE-103.266.351.
 • Norgine Limited
  Registreringsland : UK
  Firmanummer : 00215668
 • Norgine Pharmaceuticals Limited
  Registreringsland : UK
  Firmanummer : 03527131
 • Norgine Inc.
  Registreringsland : USA
  Firmanummer : 01215844
 • Merus Labs Netherlands B.V.
  Registreringsland : Nederland
  Firmanummer : 55635733
 • Merus Labs Luxco S.à r.L
  Registreringsland : Luxembourg
  Firmanummer : B 170130
 • Merus Labs Luxco II S.à r.L
  Registreringsland : Luxembourg
  Firmanummer : B 192971
 • Merus Labs International, Inc.
  Registreringsland : Canada (British Columbia)
  Firmanummer : BC0951535
 • Azanta A/S
  Registreringsland : Danmark
  Firmanummer : CVR no. 28 10 89 15
 • Azanta Danmark A/S
  Registreringsland : Danmark
  Firmanummer : CVR no. 25 26 02 79
 • Azanta AB
  Registreringsland : Sverige
  Firmanummer : 556767-2703
 • Azanta OY
  Registreringsland : Finland
  Firmanummer : 2136144-6