Brukervilkår

Brukervilkår: Din («du», «deres») bruk av denne nettsiden, www.norgine.com, («nettsiden») omfattes av disse brukervilkårene slik de formuleres av Norgine B.V. («NBV») («vi», «oss», «vår»). Ved å bruke nettsiden, godkjenner du disse bruksvilkårene og dokumentene som henvises til her. Ikke bruk nettsiden om du ikke godkjenner disse vilkårene.

 

Om oss

Norgine B.V. er en bedrift som er registrert i Nederland med organisasjonsnummer 30127007. Bedriften har sitt hovedkontor i Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Nederland. Her kan du få en oversikt over styret. Nettsiden: Vi kan trekke tilbake eller endre nettsiden og materialet som publiseres på den, eller begrense tilgangen til hele eller visse deler av nettstedet og materialet der, uten forvarsel og ut fra vårt eget forgodtbefinnende. Tillegg til nettsiden trer i kraft når de legges ut på nettsiden. Vi har ikke noe ansvar for å skaffe slike tillegg.

 

Immateriell eiendom

All immateriell eiendom på nettsiden og materialet som forekommer på nettsiden, inkludert produktnavn, logotyper, bilder og domenenavn, eies eller anvendes under lisensavtale av oss eller våre datterselskap, om ikke annet er oppgitt, med enerett. Du får reprodusere sider fra nettsiden for privat, ikke-kommersiell bruk dersom du oppgir kilden til sidene og ikke publiserer eller endrer disse kopiene. Ellers har du ikke tilgang til å bruke noen side på nettsiden uten vår skriftlige tillatelse på forhånd. Denne tillatelsen kan søkes via norge@norgine.com. Ingenting som inkluderes her skal tolkes slik at det overfører lisenser eller rettigheter til vår immateriellrettslige eiendom eller tredjeparts immateriellrettslige eiendom.

 

Pålitelighet

Nettsiden inneholder informasjon om Norgines produkter (kollektivt kalt «Produkter») som er godkjent (for bruk av mennesker) av tilsynsmyndigheter på alle steder der produktene lisensieres. Slik informasjon er kun tenkt å brukes i informasjonsøyemed og får ikke brukes til selvdiagnose. Råd fra leger eller annet helsepersonell skal alltid søkes før noen av produktene kjøpes og/eller brukes. Nettsiden er ingen annonse. Den besørges kun i informasjonsformål og utgjør ikke noe bindende tjenestetilbud på noen måte. Materiale som publiseres på nettsiden er ikke tenkt som rådgivning og skal heller ikke betraktes som det.

 

Konfidensialitet og informasjonskapsler

Vi håndterer informasjon om deg i samsvar med våre retningslinjer for konfidensialitet og informasjonskapsler. Når du bruker nettsiden, godkjenner du å overholde retningslinjene for konfidensialitet og informasjonskapsler og garanterer at alle opplysninger du gir, er korrekte.

 

Lenker

Du får lov til å lenke til nettsiden, men kun om dette skjer på en rettferdig og lovlig måte og ikke skader eller utnytter vårt gode rykte. Vi forbeholder oss retten til uten forvarsel å trekke tilbake tillatelsen til å knytte en lenke til siden. Ikke opprett en lenke som antyder at samarbeid, godkjenning eller anbefaling fra oss foreligger, hvis ikke det gjør det. Du får ikke lenke fra en nettside som ikke tilhører deg. Opprett heller ikke andre koblinger eller innramminger til nettsiden uten vår skriftlige tillatelse på forhånd. Denne tillatelsen kan søkes via norge@norgine.com. Lenker til andre nettsider fra denne nettsiden gis kun i informasjonsøyemed, og innebærer ikke at vi anbefaler eller samarbeider med organisasjonene bak disse nettsidene. Vi bestemmer ikke innholdet på disse nettsidene, tar ikke noe ansvar for dem og frasier oss alt ansvar for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av din bruk av dem.

 

Virus, hackere og angrep

Du må:

  • kun bruke nettsiden til lovlige formål
  • ikke misbruke nettsiden ved bevisst å innføre virus, trojanske hester, skadelig program, logiske bomber eller annet materiale som er ondsinnet eller teknisk skadelig. («skadelig materiale»)
  • ikke prøve å få uautorisert tilgang til nettsiden, serveren som nettsiden lagres på eller noen annen server, datamaskin eller database som har kobling til nettsiden
  • ikke angripe nettsiden gjennom såkalte DoS- eller DDoS-angrep

Vi anstrenger oss i rimelig grad for å sikre at nettsiden er fri for skadelig materiale, men kan ikke garantere dette. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelle tap eller skader som oppstår om følge av skadelig materiale på ditt datautstyr, dataprogram, data eller annen immateriell eiendom etter bruk av nettsiden eller nedlasting av materiale fra nettsiden eller annen nettside som er koblet til fra nettsiden.

 

Ansvarsfraskrivelse

Nettsiden og materialet som vises på nettsiden gis «som det er», uten forpliktelser, forutsetninger, garantier eller andre typer vilkår for riktighet, fullstendighet eller egnethet for et bestemt formål. Vi frasier oss uttrykkelig alle eventuelle forpliktelser, forutsetninger, garantier eller andre vilkår som ellers kan være underforstått i lovgivning, praksis eller sedvanerett med hensyn til nettsiden eller materialet på nettsiden. Vi påtar oss ikke noe ansvar om nettsiden av en eller annen grunn skulle være utilgjengelig på noe tidspunkt eller i en periode. Vi frasier oss alt ansvar for eventuell tillit som nettsidens besøkende eller noen som er informert om innholdet på nettsiden setter til materialet som publiseres på nettsiden. Vi påtar oss ikke noe ansvar for direkte, indirekte eller etterfølgende tap eller skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av inntekt, lønn eller gevinst, tapt brukertilgang eller datatap, enten det skyldes forsømmelse (inkludert uaktsomhet), kontraktbrudd eller lignende, med hensyn til bruk, manglende evne til å bruke, eller resultatet av bruk av nettsiden eller eventuelle nettsider som er koblet til fra nettsiden, samt eventuelt materiale som er lagt ut på nettsiden. Ingenting i disse brukervilkår utelukker eller begrenser vårt ansvar for dødsfall eller personskade som oppstår på grunn av vår uaktsomhet, eller vårt ansvar for misvisende fremstilling av informasjon eller uriktig håndtering av vesentlig omstendighet, eller annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses under aktuell lovgivning.

 

Gyldighet

Om noen del av brukervilkårene, retningslinjene for konfidensialitet eller informasjonskapsler er eller blir ulovlige, ugyldige eller ugjennomførbare, påvirkes ikke lovligheten, gyldigheten eller gjennomførbarheten hos andre deler av brukervilkårene, retningslinjene for konfidensialitet eller informasjonskapsler.

 

Forhold

Brukervilkår og retningslinjene for konfidensialitet og informasjonskapsler innebærer ikke at et partnerskap mellom deg og NBV dannes, og ingen part kan heller handle på vegne av den andre.

 

Anvendelig lov

Disse brukervilkårene styres og tolkes i samsvar med nederlandsk lovgivning og omfattes av nederlandske domstolers eksklusive autorisasjon.

 

Kontakt

Ta kontakt med norge@norgine.com med eventuelle spørsmål om materialet på nettsiden.

Takk for ditt besøk på nettsiden.