Åpenhet og offentlige erklæringer

Pasientorganisasjoner

 

Se nedenfor en liste over alle pasientorganisasjoner som Norgine har gitt økonomisk støtte og/eller betydelig indirekte/ikke-økonomisk støtte til eller engasjert for inngåtte tjenester. Inkludert i denne listen er personalinnsamlingsarrangementer og donasjoner, samt beskrivelser av arten av støtten/kontrakttjenestene som skal gjøre det mulig for leseren å forstå betydningen av støtten som pasientorganisasjonen mottok, samt den økonomiske verdien av støtten.

Norgines interaksjoner og støtte til pasientorganisasjoner

 

 

Åpenhet og offentliggjøring for medisinske produkter

Helsepersonell og organisasjoner

 

I tråd med EFPIA Code of Practice og ulike lands Offentliggjøringskoder og juridiske krav for åpenhet, publiserer Norgine sine interaksjoner og relevante verdioverføringer med helsepersonell og helseorganisasjoner. Denne informasjonen inkluderer støtte til helseorganisasjoner i form av donasjoner og tilskudd, samt naturalytelser og sponsoravtaler for å administrere et arrangement. Den dekker også støtte til helsepersonell med bidrag til kostnader ved arrangementer, inkludert registreringsavgifter, reise og opphold, samt service- og konsulenthonorarer og relaterte utgifter som kan oppstå. Til slutt gis verdioverføringer knyttet til forskning og utvikling.

Klikk på det relevante landikonet for å se informasjonen knyttet til legemidler::

Hvis et flagg for et bestemt europeisk land ikke vises nedenfor, har ikke Norgine interaksjoner eller overføringer av verdidata å rapportere for det landet. Vær også oppmerksom på at Norgine samarbeider med tredjeparter i enkelte land, og det er tredjepartens ansvar å rapportere alle kvalifiserende interaksjoner offentlig.