Rapporter en mulig bivirkning (uønsket hendelse)

En uønsket hendelse, også kjent som en bivirkning, er enhver uønsket medisinsk hendelse hos en pasient som har fått et farmasøytisk produkt. Dette kan være et hvilket som helst ugunstig og utilsiktet tegn, symptom eller sykdom forbundet med bruken av produktet. Uønskede hendelser bør rapporteres.

 

Hvordan rapportere en mulig bivirkning?

 

Hvis du har opplevd en bivirkning eller har foreskrevet et legemiddel og blir oppmerksom på en bivirkning, vennligst rapporter dette til

Legemiddelverket

 

For å hjelpe oss med å behandle informasjonen din raskt og effektivt, husk å rapportere så mye relevant informasjon som mulig. Som et minimum må du oppgi følgende:

  • Navnet på det involverte Norgine-produktet;
  • Detaljer om personen som opplevde den mulige bivirkningen. f.eks initialer og/eller andre identifikatorer, som kjønn, fødselsdato;
  • Kontaktinformasjonen til personen som rapporterer problemet;
  • En beskrivelse av den mulige bivirkningen i seg selv, for eksempel tegn og symptomer som oppleves, dato for den mulige bivirkningen og resultatet av den mulige bivirkningen.

 

Vær oppmerksom på at hvis du opplever en bivirkning som gir deg bekymring, vennligst informer helsepersonell umiddelbart.

 

Personvernerklæring:

All informasjon og personopplysninger du deler med oss i forespørselsinformasjonen din, vil bli beskyttet og holdt konfidensielt i tråd med Norgines retningslinjer og lokale forskrifter. Informasjonen du oppgir vil bli brukt til overvåking av legemiddelsikkerhet, og den kan bli delt med helsemyndighetene. Du har rett til tilgang til dine personopplysninger som vi har om deg.